İşletme Finansmanı

İçindekiler

1. Kısaltmalar

2. Ön Bilgi (Yuvarlama)

3. Faiz Oranı

    3.1 Bileşik Faiz

    3.2 Basit faiz

    3.3 Yıllık Bikeşik Faiz oranı-Yıllık Basit Faiz Oranı

    3.4 Örnekler

4. Bugünki Değer

5. Birden Çok Nakit Ödemeleri

     5.1 örnekler

6. Annuite

7. Tahvil ve Hisse Senedi

    7.1 örnek

8. Hisse Senedi

    8.1 Örnek

 

1. Kısaltmalar

GD GELECEK DEĞER
A ANA PARA
R FAİZ ORANI
RFO REEL FAİZ ORANI
NFO NOMİNAL FAİZ ORANI
EO ENFLASYON ORANI
YFO YILLIK FAİZ ORANI
AFO AYLIK FAİZ ORANI
BD BUGÜN Kİ DEĞER

2. Ön Bilgi

3. Faiz Oranı

3.1 Bileşik Faiz: Faiz üzerinden kazanılan faiz.

3.2 Basit Faiz: Sadece ilk yatırım üzerinden kazanılan faiz.

 

3.3 Yıllık Bileşik Faiz Oranı - Yıllık Basit Faiz Oranı

Yıllık %12 faiz oranı aylık %1 faiz oranına eşittir. Yıllık faiz oranını aylık faiz oranına çevirirken %12 i direk olarak 12 e böleriz. Fakat aylık faiz oranından hareketle yıllık faiz oranını bulmak için aşağıdaki formülü kullanırız.

(1+yıllık faiz oranı)=(1+aylık faiz oranı)

3.4 Örnekler

 1. Enflasyon oranı yıllık %5, yıllık faiz oranı %84 ise, reel faiz oranı nedir.
 2. RFO=0,019 aylık RFO 0ranını yıllık faiz oranına çevirmek için aşağıdaki işlemi yaparız.

   

   

  (1+YFO)=(1+AFO)

  (1+YFO)=(1+0,019)

 3. Yıllık % 24 faiz oranı üzerinden 3 aylık devrelerle bankaya yatırılan bir miktar paranın 2 yıl bankada kalması durumunda alacağı değer nedir?

1 yılda 3 aylık 4 dönem var. %24/4=%8 1 dönemdeki faiz oranı

24 ayda 8 dönem vardır( 24/3=8)

(1+YFO)=(1+AFO)

1+YFO=(1+0,06)

 

4. Bugün ki Değer

Bu formül gelecekteki nakit akışlarının bugün ki değerini bulmak için kullanılır.

5. Birden Çok Nakit Ödemeleri

2000$ peşin, 1 yıl sonunda 3000$, 2 yıl sonunda 5000$ ödemem var. Ödemelerimin bugün ki değeri nedir.

5.1 ÖRNEKLER

 1. Yıllık faiz oranı %84, 2 aylık devrelerle 1,5 yıl bankada kalacak olan 1.000.000 liranın 1,5 yıl sonraki değeri nedir.
 2. 1 yılda 2 aylık 6 dönem var ise = %84/6= %14 2ay olan dönem faizi

  1,5 yılda 9 dönem vardır.

  (1+FO)=

  FO=2,25

 3. 1,200,000 liralık mal alınacak , yıllık faiz oranı %84

yukarıdaki ödeme şekillerinden hangisi daha avantajlıdır.

BD=

 

 

6. Annuite:

Aylık ödemeler, faiz oranları ve devreler eşit olmalı bu formülle 2. örneğin 2. şıkkını çözersek

BD= 300.000(

 

7. Tahvil ve Hisse Senedi

İşletme fon gereksinimi duyduğunda tahvil ve hisse senedi ihraç eder. Hisse senedi ihracı ile firma içerden sermaye alır (ortak sayısını arttırarak)

Firma tahvil ihraç ederek banka faizi ile kredi almak yerine kişilere borçlanır.

Tahvilin kuponu faizlidir. %18 kuponlu demek tahvilin nominal değeri üzerinden %18 faiz işleyecek demektir.

  Kolon

4

3

Kupon

2

1

%18 kuponlu 1.000 tl 4 yıllık vadeli tahvil

1.yıl sonunda 1 kuponu verip % 18 faiz oranı ile 180 tl alırız

2. yıl sonunda 2 kuponu verip 180 tl alırız

3.yıl sonunda 3. kuponu verip 180 tl alırı

4. yıl sonunda 4 .kuponu verim 180 tl + nominal değeri alırız

7.1 Örnek:

%18 kuponlu 1.000 tl nominal değerli 4 yıllık vadeli enflasyon oranı %15 olan tahvili değerlendirelim.

BD=

 

 

8. Hisse Senedi:

Hisse senedinde ana paranın geri alımı ortaklıktan ayrılma ile olur.

Hisse senedinde 2 kazanç söz konusudur. Kar pay kazancı ve sermaye kazancı (Hisse senedi alış-satış fiyatı arasındaki fark)

8.1 Örnek:

1500 liradan hisse senedi aldım 2000 liradan sattım. 1 senede tuttum elimde. 1 sene sonunda bana 250 liralık kar payı getirdi.

Toplam Getiri Oranı (r) =

Toplam Getiri Oranı (r) =
  Kar payı kazanç oranı Sermaye kazanç oranı

 

bu deklemden denklemini elde ederiz.

 

 

Son olarak Po= denklemi elde edilir. Bu denklem 1 kere kar payı ödemesi yapılması durumunda geçerlidir. Po=BD diyebiliriz.

Birden çok olan kar payı ödemelerinin bu gün ki değerini bulmak için;

Po Hisse Senedi Alış fiyatı 1500
Hisse Senedi Satış Fiyatı 2000
Dıv Kar Payı 250